lunes, 2 de marzo de 2009

n

...i vaig preguntar-me, visquen a la comarca del cava perqué no parles d´ell?
...i vaig possar-me mans a l´obra.


El primer que vaig fer?, anar a veure a la familia de can Tutusaus elaboradors de vins i cava, per cert, us tinc de dir que aquesta “historia” es desenvolupa a Olesa de Bonesvalls, poble de la comarca de l´Alt Penedès, poble petit, poble amb el seus atractius, potser el més emblemàtic és el recinte medieval del barri anomenat de l´Hospital el qual reb aquest nom en al-lussió al recinte esmentat, construit pels comtes de Cervelló i que donaba hospitalitat a tots els caminants que feien trajecte pel camí Ral de Barcelona a Vilafranca del Penedès, poble envoltat de natura, poble de cel encara net, poble de senglars, poble d´avencs de margalló de vinya de..., quina sort que tenim!, que no el coneixeu?, doncs que espereu a venir.
per a ampliar les imatges para ampliar las imágenes


...y me pregunté, viviendo en la comarca del cava porqué no hablas de él?
...y me puse manos a la obra.


Lo primero que hice?, ir a ver a la familia de can Tutusaus elaboradores de vino y cava, por cierto, os tengo que decir que esta “historia” se desarrolla en Olesa de Bonesvalls, pueblo de la comarca del Alt Penedès, pueblo pequeño, pueblo con sus atractivos, puede que el más emblemático sea el recinto medieval del barrio del Hospital el cual recibe este nombre en alusión a este recinto construido por los condes de Cervelló y que daba hospitalidad a todos los caminantes que hacian el trayecto por el camino de Barcelona a Vilafranca del Penedès, pueblo rodeado de naturaleza, pueblo de cielo todabía limpio, pueblo de jabalís, pueblo de simas de palmito de viñas de..., que suerte tenemos!, que no lo conoceis?, pues que esperais a venir.

Com deiem, vaig anar a veure al Raimón, l´enóleg de les caves i fill d´en Joan, únic elaborador i comercialitzador de vi i cava del poble, per a parlar de la idea i per demanar la seva col-laboració, no i tingut cap problema perqué m´assessoresin ni per fer les fotografies que il-lustren aquesta, com dic anteriorment, “historia”.

Bé, doncs creia que aixó seria més dificil, el que estic escribint està sortin am molta fluïdesa, una altra cosa serà que desperti el vostre interés, desitjo que així sigui, continuem.

Per a començar farem un petit recordatori als origens d´aquesta cava situada a la casa pairal de can Tutusaus que es remunta a l´any 1349 .
L´oncle d´en Joan començà l´elaboració de vi veient que les bodegues que tenia a la seva casa disposaben dels requeriments que demana aquesta elaboració, espai i temperatura, l´oncle elaborà el vi majorment per a consum propi, posteriorment i degut als excedents, la venda a dojo. No és peró, fins l´any 1986 que es decideix donar un nou impuls al celler i comencen l´elaboració limitada de cava els qui avui m´assessoren, en Joan Badell i el seu fill Raimón amb la col-laboració d´en Ferràn, també enóleg.Como deciamos, fui a ver a Joan, único elaborador y comercializador de vino y cava del pueblo para hablarle de la idea y para pedirle su colaboración, no ha habido problema alguno para que me asesoren tanto él como su hijo el enólogo Raimón, ni para hacer las fotografías que ilustran esta, como digo anteriormente, “historia”

Bien, creia que esto me seria más dificil, lo que estoy escribiendo sale con mucha fluidez, otra cosa será que despierte vuestro interés, deseo que así sea, continuemos.

Para empezar haré un pequeño recordatorio a los orígenes de esta cava situada a la casa de Can Tutusaus que se remonta al año 1349.
El tio de Joan fue quien comenzó la elaboración de vino viendo que las bodegas de la casa disponian de los requerimientos que necesita esta elaboración, espacio y temperatura, elaboró el vino preferentemente para el consumo propio, luego se produjo, devido a los excedentes, la venta a granel. No es hasta el año 1986 que se decide dar un nuevo impulso a las bodegas y comienzan la producción de manera limitada quienes hoy me asesoran, Joan Badell y su hijo Raimón con la colaboración de Ferràn, tambien enólogo.

L´accidentada orografia entre el massís d´Ordal i el massís del Garraf, indrets on es situa Olesa de Bonesvalls a una altitud de 360 m. sobre el nivell del mar fa que el cultiu de la vinya sigui en parcel.les petites de sòls argilo-calcàris, en general són sòls pobres en materia orgànica, amb continguts variables d´argila sobre un llit de pedra calcària que dona una textura permeable però amb bona capacitat de retenció d´humitat, produint rendiments pobres però d´alta concentració.

La accidentada orografía entre el mazizo de Ordal y el de Garraf, lugares entre los que se situa Olesa de Bonesvalls a una altitud de 360m. sobre el nivel del mar hacen que el cultivo de la viña sea en parcelas pequeñas de suelos arcilo-calcáreos, en general son suelos pobres en materia orgánica, con contenidos variables de arcilla sobre un lecho de piedra calcárea que da una textura permeable pero con buena capacidad de retención de la humedad, produciendo rendimientos pobres pero de alta concentraciónDesprés de la darrera varema, finals de setembre a octubre, el cep assoleig un profund periode d´aletargament el qual s´aprofita per a podar les vergues i escardar la terra tot esperant que comenci a brotonar, aixo es produeix cap el mesos de març-abril depenent de la climatología del moment.

Después de la última vendimia, finales de septiembre a octubre, la cepa inicia un profundo periodo de letargo el cual se aprovecha para podar las vergas y remover la tierra y a esperar que empiece el desborre, esto se produce en los meses de marzo-abril dependiendo de la climatología del momento.

Quan aixó succeeix cal tenir molta cura doncs és llavors que el cep està molt desprotegit, millor dit, els brots que li van despuntant i cal protegir-los dels foncs que també desperten del letarg hivernal i si es desenbolupen poden crear greus problemes, el mildiu per exemple, per aixó és molt convenient fumigar la vinya amb els productes més adients per a el cep i pel medi ambient.

Cuando esto sucede hay que tener mucho cuidado pues és entonces que la cepa esta muy desprotegida, mejor dicho, los brotes que le van despuntando, y es necesario protegerlos de los hongos que tambien despiertan del letargo hivernal y si se desarrollan pueden crear graves problemas, el mildiu por ejemplo, por ello es muy conveniente fumigar la viña con los productos más apropiados tanto para la cepa como para el medio ambiente


La varema comença a finals d´agost, época de grans calors en les zones mediterrànies, la qual cosa obliga a corregir la temperatura de fermentació. La de mitjans d´octubre, amb l´arribada dels primers freds és, per tant, la més eficaç respecte al control de temperatura.

La vendimia empieza a finales de agosto, época de grades calores en las zonas mediterráneas, lo que obliga a corregir la temperatura de fermentación. La de mediados de octubre, con la llegada de los primeros frios es, por tanto, la más eficaz respecto al control de temperatura.

Una vegada obtingut el vi de base de les distintes varietats de raim, s´inicia el procés de la segona fermentació en botella, seguidament es describeix:
Omplenat de la botella amb vi base i llevats vínics, sacarossa o most de raïm concentrat. Els llevats consumeixen el sucre i provoquen la segona fermentació del vi base.

Una vez obtenido el vino base de las dintintas variedades de uva, se inicia el proceso de la segunda fermentación, se describe a continuación:
Llenado de la botella con vino base y levaduras vínicas, sacarosa o mosto de uva concentrado. Las levaduras consumen el azúcar y provocan la segunda fermentación del vino base.


Trasllat a les caves, les botelles es posen en posició horitzontal un mínim de 9 mesos.
El sediment dels llevats es trasllada al coll de l´ampolla.
Degollament, es destapa la botella eliminant el sediment del coll amb la mínima perdua de vi escumós.

Traslado a las cavas, las botellas se situan en posición horizontal un mínimo de 9 meses..
El sedimento de levaduras se traslada al cuello de la botella.
Deguelle, se destapa la botella eliminando el sedimento del cuello con la mínima pérdida de vino espumoso.

Taponament, es restableix el volum inicial adicionant-hi licor d´expedició(1) i es tapona amb el suro definitiu i morrió

Encorchado, se restablece el volumen inicial pudiendo adicionar licor de expedición(1), se tapona con el corcho definitivo y se le pone el bozal

Tot seguit es coloca la càpsula, etiqueta, contraetiqueta i precinte de control s´embala i... llestos per al seu consum.

Seguidamente se le coloca la cápsula, etiqueta, contraetiqueta y precinto de control se embala y... listos para su consumo.

(1) Most o vi dolç. Si no s´adiciona licor, el cava serà Brut Nature; en altres casos i segons la quantitat de sucres residuals, serà Extra Brut, Brut, Sec, Semisec o Dolç

1)Mosto o vino dulce. Si no se adiciona licor, el cava será Brut Nature; en otros casos y según la cantidad de azúcares residuales, será Extra Brut, Brut, Seco, Semiseco o Dulce.I aquí s´acaba, com ja s´ha dit, la “historia”. Aquest ha estat el breu recorregut per la elaboració del cava, des d´aquí agrair les facilitats rebudes de la familia d´en Joan Badell i a ell mateix.

Y aquí acaba, como ya se a dicho , la “historia”. Este ha sido el breve recorrido por la elaboración del cava, desde aquí, agradecer las facilidades recibidas de la familia de Joan Badell y a él mismo.