martes, 9 de junio de 2009

No sé si els "polítics" ...
...insistirán o no en la seva geometría variable de la Olesa plural o si reflexionaran en que alguna cosa està passan quan hi ha el pausat retrocés de governabilitat, com un avís de la historia sarcástica i la asimetría dels cicles.

L´enuig de la ciutadania davant les situacions promogudes per certs sectors polítics, que fan cua en el pesebre d´un poble políticament decrépit que ells mateixos l´han portat cap aquesta situació, és un toc de campanes.

No es la Olesa plural que s´ens digué, sinó la del sac, en la sessió plenària de 9.6.2009 em tingut una bona mostra. Podria haber estat peró no va ser alló de... quan tots governen (democràcia) ningú mana (anarquia).

És indispensable modificar l´actual estat de les coses, deixar de banda els discursos grandiloquents, més ben dit, deixar-se de discursos i posar-se mans a l´obra, no per l´afany de novetats, sino perqué aquest estat de les coses no esta bé. No podem aceptar el no donar amb la manera de que hagi un consorci de les bones voluntats, no de la bona voluntat de poder, sinó el poder de la bona voluntat i ademés tenim d´assolir que sigui benintencionada, eficient i transformadora.

El que a esdevingut a Olesa mereix un detingut anàlisi, no se sabia, malgrat s´intuia, el que podia ocórrer amb el pacte a tres bandes del qual, per cert, mai varem saber en quina direcció caminaba, cadascú gestionaba els seus interesos, propis, de partit o els dos, i així ens a anat. El que ens està pasan a Olesa és la millor demostració de com es desgoverna.


No se si los "políticos"...
...insistiran o no en su geometría variable de la Olesa plural o reflexionarán en que algo está pasando cuando hay el paulatino retroceso de gobernabilidad, como un aviso de la historia sarcástica y la asimetría de ciclos.

El hastío de la ciudadania ante esas situaciones promovidas por ciertos sectores políticos, que hacen cola en el pesebre de un pueblo políticamente decrépito que ellos mismos lo han llevado a esa situación, és un tañido de campanas.

No es la Olesa plural que se nos dijo, sinó la del saco, en la sesión plenária de 9.6.2009 hemos tenido una buena muestra. Podia haber sido pero no fué aquello de... cuando todos gobiernan (democracia) nadie manda (anarquia).

Es indispensable modificar el actual estado de las cosas, dejar a un lado los discursos grandilocuentes, mejor dicho, dejarse de discursos y ponerse manos a la obra, no por afan de novedades, sino porqué ese estado de las cosas no esta bien. No podemos aceptar el no dar con el modo de que haya un consorcio de las buenas voluntades, no de la buena voluntad de poder, sino el poder de la buena voluntad y además hemos de lograr que sea bienintencionada, eficiente y transformadora.

Lo que ha ocurrido en Olesa merece un detenido análisis, no se sabia, aunque se intuia, que podia ocurrir con ese pacto a tres bandas del que, por cierto, nunca supimos en que dirección caminaba, cada cual gestionaba sus intereses, propios, de partido o los dos, y así nos ha ido. Lo que nos está pasando en Olesa es la mejor demostración de cómo se desgobierna.