jueves, 6 de agosto de 2009*************************************
Tornen PATOT I MANDINGA
després d´unes llargues vacances,
visiteu el seu espai.

*************************************Réplica a


Fora d´hores s´hauria de dir, segons el cas, Fora de joc, m´explico, a l´escrit RECOLLINT, sense dir noms, en els darrers paràgrafs es fa referencia clarament a la meva persona, es parla amb molta rotunditat de la persona i d´uns fets que, Rosa, no tens el mínim coneixement del que succeia portes endins parlan d´aquells temps pasats quan la publicació municipal es deia Ressó, no saps res de les “lluites” que tenia amb l´alcalde de torn per fer una edició participativa, “lluites” que varen portar-me a deixar aquella publicació sense lograr, desgraciadament, aquella participació que cercaba, tot eren pals a les rodes. No saps res de res peró fas bullir l´olla.

Parles, atorgant-me criteris únics i subjectius, caldria donar, sobre tot tú, un cop d´ull a la editorial de Olesa informació nº 0, en aquesta entre d´altres es deia (Volem fer una publicació pensada específicament per a Olesa que permeti a tota la ciutadania, sense cap exclusió, dir la seva, l´éxit d´aquesta nova edició pasa per l´implicació de tots vosaltres. Aquesta és la publicació del poble per a el poble.) aixó vol dir quelcom no? o sigui que, criteris únics, cap i menys subjectius, d´aixó poden donar fe els dos companys de redacció d´aleshores, pero la questió és continuar la ebullició de l´olla, manca total de senyoriu, clar que d´on no hi ha, no pot rajar.

Recordo que en les converses d´inici d´Olesa informació vaig propossar encartar un full on els grups polítics diguesin la seva, en to col-loquial tinc de dir que, una mica més el llavors adjunt a la regidoria de cultura s´em llença a la jugular “d´aixó res, els polítics no tenim de prendre part de cap manera en aquesta edició” mes o menys les seves paraules. Aquesta postura ja hem vist que va cambiar, és, si més no, curiós que ara tinguis por que una nova publicació ens ompli de propaganda municipal partidista, caram ! res del que no feu vosaltres esta ben fet, aixó també es una déria.

Poses en judici el meu profesionalisme, no ets ningú per parlar sobre aquest tema doncs puc allisonar-te abastament sobre publicitat i edició en tots els seus apartats, així doncs, puc presumir d´ell, no hauries de ser tan bocamoll i si aquest, el meu profesionalisme, és tant així, així perqué a estat diguem-ne que “plagiat” torna a donar un cop d´ull a la esmentada editorial del nº 0 on es feia esment als espais que formarien la revista: Opinió, escoles, entitats, esdeveniments, natura, gastronomia, salut..., ja i som en alló de que, si o fas tú, ben fet està , si no és un semi profesional qui ho fa.

El profesionalisme no se suposa, es te o no, carregar les tintes per aquí no be al cas que o esmentis, més aviat és rastrer.

Quan als cobraments per la feina feta, ja vaig aclarir-ho fa un temps, només pregunto: La teva tasca a l´escola, no entro si es semi profesional o suposadament profesional, hem sembla que no la realitzes altruistament, o sigui cobres, no?, doncs jo, per fer la meva feina també i cobrat, es clar que tot depén del teu punt de vista envers els demés.

No sé si les teves referéncies a la meva persona venen donades, en part, pel meu escrit de dies enrere “Un projecte que es dilueix” si és així tinc de dir-te que no l´has entés, o potser que no estigui ben explicat, no ho sé, tampoc em preocupa doncs és prou clar.

Sembla ser que, sempre segons el teu punt de vista, si Olesa informació es continua editan sigui feta com anys enrera, per un semi profesional a sou, fent propaganda de l´alcaldia del moment, a mida del govern de torn i no se que més. Osti tu !, aixó sí que és tenir una visió profética de futur, Nostradamus fa riure eh?, dius que pasarà tot aixó perqué posiblement no estaràs en la seva confecció, potser m´equivoqui i no sigui així, si aixó succeeix, Olesa està salvada.

Salut